Osnovni podaci

Osnovni podaci


AL PRO ING društvo s ograničenom odgovornošću za graditeljstvo i usluge

Skraćeni naziv tvrtke: AL PRO ING d.o.o.

Sjedište tvrtke: Gornji Prnjarovec 41A, 10314 Križ

Ured: Gornji Prnjarovec 41A, 10314 Križ

Sudski registar: Trgovački sud u Zagrebu

Matični broj subjekta: 04621743

OIB: 89476647133

Iznos temeljnog kapitala: 20.000,00 kuna, uplaćen u cijelosti

Godina osnivanja: 2016.

Direktor i član uprave: Alen Leljak, struč.spec.ing.aedif.

IBAN: HR6224020061100802345