O nama

Područje djelovanja

Područje djelovanja


Područje našeg djelovanja su Zagrebačka, Bjelovarsko-bilogorska, Sisačko-moslavačka, Osječko-baranjska, Varaždinska županija i Međimurska županija, ali udovoljavamo i zahtjevima na čitavom području Republike Hrvatske.