Naše usluge

Procijena vrijednosti nekretnina

Procijena vrijednosti nekretnina


Direktor tvrtke AL PRO ING d.o.o., Alen Leljak, struč.spec.ing.aedif. je stalni sudski vještak
za graditeljstvo i procjenu vrijednosti nekretnina.