Naše usluge

Projektiranje i stručni nadzor

Projektiranje i stručni nadzor


Poslovni suradnik tvrtka KARLO PROJEKT j.d.o.o. obavlja poslove projektiranja (projekti
uklanjanja građevina, idejna rješenja, glavni projekti, izvedbeni projekti), stručnog nadzora,
legalizacija, izrada troškovnika i druge tehničke dokumentacije.