Naše usluge

Posredovanje u prometu nekretnina

Usluge


Iz razloga pružanja što obuhvatnije i kvalitetnije usluge tvrtka se među ostalim djelatnostima bavi i sa djelatnošću posredovanja u prometu nekretnina za što posjeduje Rješenje Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta Klasa: UP/I-330-01/17-01/76 Urbroj: 526-05-01-01-01/2-17-4 od 12.04.2017. te je upisana u Registar posrednika u prometu nekretnina u Republici Hrvatskoj koji vodi Hrvatska gospodarska komora pod brojem upisa 63/2017 što je u skladu s Zakonom o posredovanju u prometu nekretninama (Narodne novine 107/07).

Namjera tvrtke je pružiti stranci uvid u realno stanje tržišta te mogući plasman nekretnine kao i pomoć prilikom odabira nekretnine na najbolji mogući način.